Mgr. Věra Ivánková s.r.o.

Štefánikova 1301/4
742 21 Kopřivnice
Firemní telefon: +420 556 870 180
Mobilní telefon: +420 777 024 849
IČ: 04616723Nominovat

Informace o ordinaci Mgr. Věra Ivánková s.r.o.

Logopedie Kopřivnice

Mgr. Věra Ivánková poskytuje odbornou logopedickou péči zaměřenou na diagnostiku a terapii poruch komunikace dětí a dospělých. Cílem klinické logopedie je pomoc osobám s narušenou komunikační schopností.

Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Výchova řeči a odstraňování vad a poruch se pojí s výchovou myšlení a osobnosti jedince. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, a proto musíme této problematice věnovat náležitou pozornost. Klinická logopedická péče, je určena pro široké spektrum pacientů s rozmanitými poruchami řeči, sluchu a hlasu.

Hlavní oblasti logopedické péče:

 • poruchy výslovnosti
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost)
 • poruchy komunikace u pacientů po CMP
 • poruchy komunikace u sluchových vad
 • reedukace hlasu
 • prevence vad řeči

Praxe a doporučení:

 • více než 30 let zkušeností a praxe
 • tisíce vyléčených malých i velkých pacientů
 • ordinace v Kopřivnici a Příboře
 • individuální přístup ke každému pacientovi
 • používání osvědčených i nejmodernějších léčebných postupů

 

Logopedická péče je bezplatná, je hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Objednání a konzultace možné na kontaktním telefonu.

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

Mgr. Věra Ivánková

Kde nás najdete?